section

Forma studia

Možnost výběru denní nebo kombinované formy studia

Denní forma studia:

Výuka části českého programu probíhá od pondělí do čtvrtka.

Výuka každého předmětu z BSBA je plánována na 30 kontaktních hodin rozložených do cca 10 týdnů v rámci standardní doby semestrální výuky a zkouškového období. Soustředění mohou probíhat v sobotu, v neděli a/nebo v pracovní den večer jednou za dva týdny a v rámci letní školy po absolvování 1. a 2. ročníku. Všechny předměty jsou zakončeny písemnou zkouškou. Program je zakončen posledním kurzem Business Strategy, který je završen vypracováním obchodního plánu. Výuka probíhá v kombinaci prezenční a distanční formy. Výuka každého předmětu v anglickém jazyce je plánována na 30 kontaktních hodin rozložených do cca 10 týdnů v rámci standardní doby semestrální výuky a zkouškového období. Soustředění mohou probíhat v sobotu, v neděli a/nebo v pracovní den večer jednou za dva týdny a v rámci letní školy po absolvování 1. a 2. ročníku. Všechny předměty jsou zakončeny písemnou zkouškou. Program je zakončen posledním kurzem Business Strategy, který je završen vypracováním obchodního plánu.

Kombinovaná forma studia:

Výuka části českého studia probíhá v pondělí v odpoledních hodinách, 10x za semestr.

Výuka každého předmětu z BSBA je plánována na 30 kontaktních hodin rozložených do cca 10 týdnů v rámci standardní doby semestrální výuky a zkouškového období. Soustředění mohou probíhat v sobotu, v neděli a/nebo v pracovní den večer jednou za dva týdny a v rámci letní školy po absolvování 1. a 2. ročníku. Všechny předměty jsou zakončeny písemnou zkouškou. Program je zakončen posledním kurzem Business Strategy, který je završen vypracováním obchodního plánu. Výuka probíhá v kombinaci prezenční a distanční formy. Výuka každého předmětu v anglickém jazyce je plánována na 30 kontaktních hodin rozložených do cca 10 týdnů v rámci standardní doby semestrální výuky a zkouškového období. Soustředění mohou probíhat v sobotu, v neděli a/nebo v pracovní den večer jednou za dva týdny a v rámci letní školy po absolvování 1. a 2. ročníku. Všechny předměty jsou zakončeny písemnou zkouškou. Program je zakončen posledním kurzem Business Strategy, který je završen vypracováním obchodního plánu.