section

Global Program B

 

CityU VSFS   

Zájemci o bakalářské studium na VŠFS se mohou přihlásit do speciální akcelerované formy studia dvou studijních programů, do Global Programu B.

Global Program B je kombinací akreditovaného bakalářského studia na VŠFS a BSBA studijního programu organizovaného ve spolupráci se City University of Seattle. Po úspěšném zakončení tříletého studia získavají absolventi dva tituly. VŠFS uděluje titul Bc., uznávaný v celé EU. Titul BSBA, který je mezinárodně platný, uděluje City University of Seattle.

VŠFS nabízí Global Program B v následující kombinaci:
Ekonomika a management + BSBA se specializací na Management
Marketingová komunikace + BSBA se specializací na Management

Global Program B je určený studentům s výbornou znalostí anglického jazyka, kteří usilují o vedoucí pozice v podnikovém managementu nebo fungování vlastního podnikání. Obsah studia je zaměřen na rozvoj interpersonálních dovedností, kulturního povědomí, schopnost kritické analýzy, rozhodování, obchodního plánování a inovativního myšlení, porozumění novým technologiím a udržitelnosti. Studenti se stanou osobnostmi se schopnostmi analytického myšlení a vedení lidí, dovednostmi nezbytnými v českém i mezinárodním prostředí pro úspěšné vedení oddělení v rámci velké organizace či celé firmy.