section

Zákoník práce v roce 2021

Časový rozsah:

Jednodenní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory jí umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti.

Anotace:

Potřebujete zavést úsporná opatření v oblasti odměňování či redukovat počet Vašich zaměstnanců v důsledku vládních opatření? Nevíte si rady s novým způsobem výpočtu dovolené? Chcete ve Vaší organizaci správně nastavit pravidla pro práci z domova? To všechno a mnohé další vás naučíme na tomto kurzu.

Cílem kurzu je provést účastníky aktuálními tématy zákoníku práce a řešení nestandardních situací v pracovně-právních vztazích včetně dopadů nové judikatury.
Kurz je určen pro manažery, vedoucí pracovníky, personalisty, účetní, podnikové právníky.

 

Program:

 • Pracovněprávní souvislosti v důsledku vládních opatření (překážky v práci, úsporná opatření v oblasti odměňování, změna obsahu pracovního poměru a změna pracovní doby, rozvázání pracovního poměru v souvislosti s ekonomickými problémy zaměstnavatele.
 • Praktický průvodce v počítání dovolené.
 • Využívání práce z domu (home office) - úskalí, povinnosti, výhody, nevýhody.
 • Stanoviska a rozhodnutí v oblasti skončení pracovního poměru.
 • Souběh podání výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru.
 • Nová rozhodnutí ohledně souběhu funkcí.
 • Rovné zacházení s přidělenými agenturními a srovnatelnými kmenovými zaměstnanci.
 • Odměňování a bonusy včetně otázek nerovnosti a diskriminace v odměňování, odměňování zaměstnanců vykonávajících práci pro téhož zaměstnavatele v rozdílných regionech.
 • Smluvní svoboda versus rovné zacházení se zaměstnanci.
 • Snižování zahraničního stravného interním předpisem zaměstnavatele a informační povinnost vůči zaměstnancům.
 • Doručování v pracovněprávních vztazích.
 • Nelegální zaměstnávání a zastřené agenturní zaměstnávání.
 • Výkladová stanoviska AKV (DPČ, přestávky na jídlo a oddech, poskytované tzv. odměny za přítomnost, dohoda o srážkách ze mzdy, promlčení práva zaměstnance na uspokojení nároku na cestovní náhrady, kdo kontroluje dodržování režimu dočasně práce neschopného agenturního zaměstnance, mimopracovní aktivity pořádané zaměstnavatelem a pracovní úraz) mnohá další zajímavá soudní rozhodnutí.
 • Závěr, diskuze.

 

Cena:

2 168 Kč bez DPH (2 623 Kč s DPH)

cena pro veřejnost: 2 890 Kč bez DPH (3 497 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.