section

Forma studia

Program MBA na VŠFS začíná dvakrát ročně v březnu a říjnu. Výuka zahrnuje 16 kurzů; 12 kurzů obsahuje základní předměty, 4 jsou specializované na finanční, globální nebo marketingový management. V každém měsíci absolvuje student jeden kurz během jednoho víkendového soustředění a čtyř týdnů on-line.

Délka studia

20 měsíců (volné měsíce – červenec, srpen a prosinec)

Rozvrh kurzu

Prezenční soustředění probíhá o víkendu mezi prvním a druhým týdnem kurzu. On-line studium obsahuje řízené diskuze na Bulletin Boardu, řešení úkolů pomocí programů CAPSIM a BRS a další týmové nebo samostatné projekty.

Rozvrh kurzu

 
Prezenční soustředění

Den Počet hodin Formát
 Příprava 2 on-line
 Pátek 6 prezenční
 Sobota 8 prezenční
 Neděle 6 prezenční
 Podpora 8 on-line
 Celkem 30  

 

Studijní opory

CAPSIM – Capstone Simulation

Virtuální týmová simulace řízení výrobní společnosti. Součásti rozhodovacího procesu, které může student ovlivnit je objem výroby, marketingová strategie, logistické zásobování prodejní sítě, kvalita výroby a prodejní strategie.

Simulace CAPSIM je propojena s výukou předmětů MBA 500, MBA 525 a MBA 555.

CAPSIM ? Capstone Simulation

 

BRS PlanWrite Software

BRS je program, který provádí studenty sestavením podnikatelského záměru a využívá poznatků 10 předmětů výuky MBA programu. Během jednotlivých částí se student specializuje na jednotlivé segmenty podnikatelského záměru a konzultuje je s lektory, kteří jsou zkušení praktici v daném oboru.
Program BRS je propojen s výukou předmětů MBA 510 až MBA 555.

BRS PlanWrite Software

 
MyCityU

Interní studentský informační systém s přístupem například ke službám pro studenty, největším elektronickým knihovnám, bulletin boardu, známkám, novinkám a akcím na Univerzitě. Zde je možné nalézt i přístup na e –mailovou adresu City University of Seattle či získat další informace o lektorech a chodu školy.
MyCityU