section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva

Janků Martin

Monografie podává podrobný rozbor evropských zásad smluvního práva (Principles of European Contract Law, PECL)  a hodnotí jejich význam pro mezinárodní obchodní transakce uzavírané v rámci Evropské unie mezi obchodníky z různých členských států EU. Zkoumá aspekty a důvody, proč jsou PECL vhodné a obecně přijatelné pro smluvní strany z různých zemí. Všímá si přitom způsobu samotné tvorby PECL a přístupu k úpravě většiny zásad, v němž se tvůrci snažili zohlednit způsob, jakým jsou jednotlivé otázky řešeny ve většině národních civilně-právních úprav. Toto téma je pojednáno v kontextu procesu evropeizace soukromého práva v členských státech EU (včetně evropeizace mezinárodního soukromého práva). Součástí monografie je úplný překlad textu zásad, který je takto publikován v českém jazyce poprvé.

cena: 349 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.