section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Psychologie. Trendy oboru v dějinných souvislostech

Vacínová T.

Monografie vychází z kritické analýzy vývoje psychologického poznání a opírá se o významná teoretická východiska, na jejichž základě představuje osobité výklady lidské psychiky. Historický exkurz a metodologický přístup, který autorka při zpracování uplatnila, umožňuje čtenáři sledovat vývoj mnohých psychologických fenoménů v interdisciplinárních souvislostech s odkazem na významné autority. Obsah publikace je členěn do čtyř kapitol. První seznamuje čtenáře s předmětem psychologie a analyzuje jej z různých metodologických přístupů, přičemž je zdůrazněn a tvůrčím způsobem rozvinut význam psychologie v každodenním životě. Druhá kapitola se věnuje otázkám lidského vývoje a předkládá jednu z nejčastějších otázek míry vlivu na utváření jedince, a sice dědičnost nebo prostředí. Třetí kapitola interpretuje psychické procesy, které se podílejí na poznávání a prožívání jedince. Popisuje procesy čití, vnímání, myšlení, paměti, fantazie a pozornosti a v návaznosti na ně vysvětluje volní, motivační a emoční procesy. Interpretuje různé teorie motivace, bohatě využívané nejen v psychologii práce, organizace a řízení, ale také např. v psychologii komunikace a reklamy. Text uzavírají otázky z oblasti sociální psychologie, jako jsou míra vlivu sociálního okolí, role sugesce, nápodoby, postoje a možnosti jejich změn ad.

cena: 283 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.