section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Úvod do sociologického výzkumu, 2. upravené a rozšířené vydání

Zich František, Roubal Ondřej

Předložená skripta slouží jako úvod do studia problematiky sociologického empirického zkoumání sociálních jevů. V úvodu se student seznámí s informacemi o tom, co je to sociální jev, jaké jsou hlavní fáze sociologického výzkumu, jaké jsou náležitosti provádějícího projektu výzkumu. Druhá část je věnována kvantitativnímu sociologickému výzkumu a třetí část se zabývá kvantitativním výzkumem. Cílem těchto učebních textů je poskytnout studentům základní znalosti o metodách a technikách provádění sociologického výzkumu. Na tomto základě by studenti po prostudování textu měli především znát rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním sociologickým výzkumem a vědět, pro které sociální jevy, či problémy je ten či druhý typ výzkumu vhodný. Skripta A4, 134 stran, r. vydání 2014, ISBN 978-80-7408-093-7, 2. upravené a rozšířené vydání

cena: 180 Kč  200 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.