section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Základy správního práva procesního

Pavel Mates, Marek Starý

Publikace si klade za cíl poskytnout ucelený přehled jednotlivých fází a institutů správního řízení a podrobněji rozebrat komplikovaná či sporná místa současné právní úpravy. Na začátku je zařazen i krátký historický exkurz, čtenáři přibližuje genezi legislativního rámce správního řízení. Dalších devět kapitol má konvenční systematiku a postupně se v nich probírají základní pojmy a principy, subjekty řízení, samotný průběh řízení včetně odkazu na jeho specifické druhy, správní rozhodnutí včetně jejich náležitostí a vad, způsoby nápravy těchto vad a výkon rozhodnutí (exekuce). Skutečnost, že právě rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu, resp., dalších orgánů moci soudní, je pro reálnou podobu procesního správního práva určující, vedla autory k tomu, že zařadili i poměrně obsáhlou část věnovanou správnímu soudnictví. Kniha formát B5, 184 stran, r. vydání 2014, ISBN 978-80-7408-088-3.

cena: 476 Kč  529 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.