section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Finanční účetnictví

Dana Kubíčková Pavel Schránil

Tato skripta jsou určena jako studijní materiál pro kurz Účetnictví na oboru Řízení podniku a podnikové finance. Podrobně studenta seznámí se způsobem účetního zachycení situací, které jsou součástí procesu hospodaření se zásobami, s dlouhodobým majetkem v jeho formě hmotné, nehmotné i finanční, s peněžními prostředky a krátkodobým finančním majetkem, dále zúčtovacích vztahů vznikajících v průběhu činnosti podniku a operací týkajících se vlastního kapitálu, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření včetně účetní uzávěrky, výpočtu daňové povinnosti, se sestavením účetních výkazů a v základních rysech s problematikou konsolidace účetní závěrky. Pozornost je zaměřena na standardní situace, které se mohou vyskytovat v malé a střední firmě. Pro řešení složitějších účetních situací včetně seznámení s řešením různých situací z daňového pohledu odkazujeme na jiné odborné publikace z této oblasti. Skripta A4, 150 stran, r. vyd. 2013, 2. přepracované vydání, ISBN 978-80-7408-078-4, původní ISBN 80-86754-61-8

cena: 112 Kč  160 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.