section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Marketingové řízení podniků - diskurs podnikové praxe

Naděžda Petrů

Tato skripta jsou určena nejen posluchačům předmětu Marketingové řízení podniku, ale i širokému okruhu čtenářské obce a vychází z autorčiných dlouholetých zkušeností získaných jak v podnikové praxi, tak i v rámci výuky na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. Svým uspořádáním navazují na jednotlivé kapitoly publikace KAŠÍK, HAVLÍČEK – Marketing při utváření podnikové strategie a tyto doplňuje prováděcími analýzami, případovými studiemi, příklady a návody. Uvedené texty by mohly být inspirací pro podnikatele, manažery firem, absolventy, kteří hledají náměty pro zkvalitnění vlastní práce. Očekávaným výsledným efektem je pochopení, osvojení si a přiřazení známých marketingových pojmů, definic a postulátů ke konkrétním aplikacím, ale i zajištění nezbytné výbavy studentů pro praxi a zvýšení předpokladu jejich zaměstnatelnosti. Skripta A4, 80 stran, r. vyd. 2012, ISBN 978-80-7408-072-2

cena: 115 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.