section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Insolvenční právo

Luděk Lisse

Od 1.1.2008 nabývá účinnosti zákon č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Tato problematika nebyla dosud zpracována a na knižním trhu žádná publikace tohoto druhu není. Autor text rozdělil do dvou ucelených částí, když se v první části věnuje zákonu o konkurzu a v části druhé insolvenčnímu zákonu. Přínos publikace lze spatřovat v tom, že čtenářům srozumitelným jazykem umožňuje základní pohled do materie úpadkového práva a seznamuje s touto problematikou v jejích základech, avšak uceleně, jelikož struktura textu postihuje problematiku úpadkového práva v celé šíři. Pro svoji srozumitelnost a přehlednost je publikace vhodná nejen jako vysokoškolská učebnice, ale i jako základní rukověť v otázkách úpadkového práva pro laickou i odbornou veřejnost. Skripta A4, 98 stran, r.vyd. 2008, ISBN 978-80-86754-91-8

cena: 83 Kč  165 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.