section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Základy správního práva procesního

Pavel Mates, Vladimír Novotný, Marek Starý

Publikace pojednává o nové úpravě správního řízení, kterou přinesl zákon č.500/2004Sb., správní řád. Autoři tento předpis vnímají jako skutečný kodex správního práva procesního a v této souvislosti poukazjí na postupný vznik správního práva procesního jako relativně samostatného odvětví. Obsah je přehledně členěn do devíti kapitol, které jsou dále strukturovány. Pedagogickým přínosem je řazení jednotlivých institutů v jiné posloupnosti, než jak je upravuje správní řád, což napomáhá jejich snazšímu poznání a hlubšímu pochopení. Uvedení hmotněprávních souvislostí správních aktů dobře znázorňuje reálné propojení hmotného a procesního práva. Z tohoto důvodu je publikace využitelná i v praxi a dále jako učební texty pro výuku správního řízení na vysokých školách právnického směru. Skripta A4, 110 stran, r.vyd.-2007, ISBN 978-80-86754-82-6

cena: 88 Kč  175 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.