section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Euroregiony

Václav Netolický

Publikace je rozdělena do dvou koncepčně ucelených částí. První část je věnována příhraniční a přeshraniční spolupráci s důrazem na institucionální a legislativní zázemí těchto forem spolupráce. Druhá část je věnována procesu vzniku a rozvoji euroreginů v ČR. Autor zachycuje formy a náplně činnosti euroregionů na českém území včetně specifik a typologie českého pohraničí. V procesu evropské integrace je problematika euroregionů v centru odborné, politické i široké veřejnosti a je velmi důležitá pro poznání významu i proměn českého pohraničí. Úloha euroregionů v současné Evropě představuje významný vklad k vytváření forem spolupráce zemí, regionů i obcí. Publikace zaplňuje prostor v české odborné literatuře a je tak vhodná nejen pro studenty oborů veřejné správy, ale rovněž pro pracovníky a členy samospráv, kteří se touto problematikou zabývají. Skripta A4, 82 stran, r.vyd.-2007, ISBN 978-80-86754-78-9

cena: 70 Kč  140 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.