section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Hospodářská a veřejnosprávní etika

František Charvát

Text publikace je rozdělen do čtyřech částí. První část představuje ucelený přehled o vývoji etiky jako filozofické discipliny a současně analyzuje předvědecké a vědecké fáze vývoje etického myšlení a poznání. Druhá část uvádí problematiku etických aspektů v tržních mechanismech a rozvádí problematiku vzorců tržního a peněžního chování sociálních subjektů a vzorců tzv. morálky. Třetí část se explicitně věnuje vztahu etiky a peněz. Čtvrtá část probírá eticitu podnikatelské činnosti v návaznosti na tzv. mravnost zaměstnaneckou a věnuje se etickým složkám podnikatelského chování a kultury. Závěrečná část se soustředí na komentář a výčet aktuálních současných problémů souvisejících s kapitálovými trhy, etickými problémy marketingu a reklamy, veřejných soutěží, korupce apod. Erudovaný autorův výklad k problematice etiky přináší některé nové pohledy a neotřelé názory. Autor odvozuje pojetí etiky obecně především z oblasti směny a úlohy peněz a trhu. Vzhledem k tomu, že u nás není v této oblasti dost kvalitních materiálů a jak vyplývá i z obsahu, není publikace určena pouze jako učební texty pro VŠ, ale je vhodná pro hlubší studium otázek etiky a pro diskuzi o současných otázkách mezilidských vztahů a současně poskytuje v tomto ohledu i náměty pro vědecký výzkum. Skripta A4, 94 stran

cena: 78 Kč  155 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.