section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Marketingové řízení zahraničního obchodu

Karel Havlíček, Milan Kašík

Autoři jsou zkušenými odborníky jak v oblasti teorie, tak i praktické oblasti. Publikace se zabývá problematikou zahraničního obchodu, ale vychází z obecných metod a nástrojů marketingového řízení. Je členěna do samostatných kapitol, které doplněny kontrolními otázkami a překlady klíčových slov do anglického jazyka. Každá kapitola obsahuje teoretická východiska a specifikaci základních pojmů se kterými se pracuje, což je potřebné zejména z metodologického hlediska. Text je doplněn řadou schémat, tabulek a příkladů z praxe, které mohou být užitečné nejen pro studium, ale tvoří zdroj informací pro oblast zahraničního obchodu a jeho řízení. Velmi podnětné jsou poznatky a praktické zkušenosti z aktivit při tvorbě marketingových plánů, situačních analýz a tvorbě organizačních struktur. Obsah publikace tak systematickou formou prezentuje základní vstupní informace, týkající se marketingových přístupů k řešení komerčních a komunikačních úkolů na zahraničních trzích. Skripta tak nejsou určena pouze studentům ekononomických oborů vysokých škol, ale jsou vhodnou pomůckou i pro pracovníky marketingu a zahraničního obchodu. Skripta A4, 112 stran

cena: 93 Kč  185 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.