section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Podvojné účetnictví pojišťoven

Rudolf Baloušek, Pavel Schránil

Publikace uvádí výklad aktuálních zásad, principů a konkrétních případů účtování pojišťoven dle jednotlivých standardů a účtových tříd. Vysvětluje zvláštnosti nebo shody účetnictví pojišťoven ve srovnání s účetnictvím podnikatelských subjektů a příčiny nových úprav. Text vysvětluje používané pojmy dle směrnic účtové osnovy pro pojišťovny, hlediska vytváření analytických účtů, postupy otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zásady pro účtování nákladů a výnosů, tvorbu a používání rezerv a opravných položek. Vysvětlena je i problematika oceňování a účtování cenných papírů a finančních derivátů. Látka je zpracována nejen v návaznosti na zákon o účetnictví, ale i v návaznosti na zákon o pojišťovnictví a další právní předpisy, zejména obchodní zákoník. Uvedená problematika nebyla již delší dobu zpracována. Vzhledem k tomu je určena nejen studentům vysokých škol, ale i pracovníkům pojišťoven a zájemcům, kteří se účetnictvím pojišťoven zabývají. Skripta A4, 124 stran.

cena: 25 Kč  50 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.