section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Public relations

Jitka Černá, Milan Kašík, Vilém Kunz

Autoři publikace jsou zkušenými a uznávanými odborníky v oblasti problematiky vztahů s veřejností a marketingové komunikace. Záměrem autorů bylo připravit studijní materiál, který seznamuje nejen s teoretickými principy a zásadami PR, ale praktickými doporučeními a radami a to v ucelené podobě, která doposud chyběla. Úvodem se autoři zabývají vymezením pojmu komunikace a pochopení principů komunikačního procesu ve smyslu ideální průchodnosti přiměřených informací a jejich přenosu požadovaným směrem v odpovídající kvalitě a nezkresleném významu. Dále je zařazena kapitola o budování image organizace, s podrobnou analýzou jednotlivých prvků firemní kultury a určujícími vlivy. V návaznosti je objasněna problematika společenské odpovědnosti, která hraje ve vztazích mezi firmou a veřejností velkou roli. Dále je popsán systém včasné přípravy na konfliktní situace a modely řešení krizí. Pozornost je též věnována hromadným sdělovacím prostředkům, jejich specifikám, možnostem vzájemné spolupráce s médii a jejich dominantnímu postavení k ovlivňování veřejnosti. Problematika vztahů s veřejností navazuje na mnoho dalších oborů, ať již podnikovou ekonomiku, řízení podniku, marketing, sociologii, komunikaci, prezentaci aj., a proto jsou důležité znalosti principů oboru PR. V této podobě nejsou u nás specializované publikace běžně dostupné a uvedená publikace tak není určena pouze studentům, ale i okruhu pracovníků PR, komunikace, marketingu apod. Skripta A4, 94 stran

cena: 80 Kč  160 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.