section

E-SHOP

zobrazení: detail jednoho titulu /  celkový výpis
 

Firemní finanční politiky a finanční plánování

Stanislav Mareš

Publikace shrnuje základní obecná východiska a praktické přístupy k formulování finanční politiky firmy v různých podmínkách. Objasňuje příčinné souvislosti a ekonomické a finanční důsledky konkrétní finanční politiky, zapojuje do řešení dané problematiky respektování různých typů a aspektů rizik s nimi spojených. Objasňuje dále základní problémy finančního plánování a možné přístupy a konkrétní metody jejich řešení. Jedná se o první ucelené shrnutí dané problematiky, kde při malém rozsahu je přehledné pojednání o východiscích k řešení a i přes limitovaný prostor nepostrádá text srozumitelnost a logiku a postihuje vše podstatné. Publikace je tak potřebná nejen pro studijní účely, ale i pro potřeby praxe. Skripta A4, 82 stran

cena: 80 Kč  160 Kč košík
objednat

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně DPH a platí pouze pro internetový obchod.