section

Brigády / Stáže / Zaměstnání

  • poskytování právní podpory různým útvarům banky (zejména útvaru finančních trhů a segmentu privátního bankovnictví), jakož i jiným společnostem ve skupině ČSOB (zejména společnostem v podskupině Patria) nebo ve skupině KBC (zejména KBC Bank)
  • příprava smluvní dokumentace na základě standardních nebo interních vzorů, jakož i smluvní dokumentace případů, pro které standardní nebo interní vzory použít nelze
  • úpravy vzorové smluvní dokumentace do souladu s veřejnoprávní regulací (zejména MiFID II, PRIPS, EMIR, SFTR, BRRD a Benchmark Regulation), případně do souladu s doporučeními externích právních posudků (zejména ohledně závěrečného vyrovnání a kolaterálu)
  • spoluúčast na implementaci veřejnoprávní regulace do procesů a systémů banky
  • spolupráce s externími právními kancelářemi

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=46888&company=C0016941732P&username


Kontakt: Štěpánka Pečená, email: specena@csob.cz

zpět na výpis