section

Vědecká rada

Posláním vědecké rady je projednávání otázek pedagogické, výzkumné a vývojové i další tvůrčí činnosti VŠFS. Vědecká rada, která zahájila svoji činnost v září 2009 slavnostním předáním jmenovacích dekretů, je složena z významných odborníků z oblasti studijních oborů uskutečňovaných na VŠFS. Nejméně 1/3 členů VR nejsou z akademické obce VŠFS.

 

Vědecká rada
Předsedkyně Bohuslava Šenkýřová
Členové

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Ing. Jana Bobošíková
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
prof. Dr. Ing. Jan Frait
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Ing. Ondřej Kocián 
brig. gen. JUDr. Václav Kučera, Ph.D., MBA
doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
plk. Ing. Daniel Miklós, MPA
doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D. E. A.
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.
Ing. Halina Trsková
doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. 
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Tajemník JUDr. Miroslav Šimůnek