section

Vědecká rada

Posláním vědecké rady je projednávání otázek pedagogické, výzkumné a vývojové i další tvůrčí činnosti VŠFS. Vědecká rada, která zahájila svoji činnost v září 2009 slavnostním předáním jmenovacích dekretů, je složena z významných odborníků z oblasti studijních oborů uskutečňovaných na VŠFS. Nejméně 1/3 členů VR nejsou z akademické obce VŠFS.

 

Vědecká rada
Předsedkyně Bohuslava Šenkýřová
Členové

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

prof. Dr. Ing. Jan Frait

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Ing. Ondřej Kocián

brig. gen. JUDr. Václav Kučera, Ph.D., MBA

doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

plk. Ing. Daniel Miklós, MPA

doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Ing. Halina Trsková

doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

doc. Ing. Mgr. Petr Wawrosz, Ph.D.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Tajemník JUDr. Miroslav Šimůnek