section

Představenstvo

Název: Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Sídlo: Estonská 500, Praha 10, PSČ: 101 00, Česká republika

Identifikační číslo: 04274644

Právní forma: Akciová společnost

Předmět činnosti:

  • Zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech a oborech na základě státního souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti, zejména, nikoliv však výlučně ve vztahu k akreditovaným studijním programům a oborům
  • Celoživotní vzdělávání
  • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  • Pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí

Představenstvo

Dozorčí rada

Ing. Jan Turek

Mgr. Věra Sochorová

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

Jménem VŠFS jedná představenstvo. Za představenstvo jedná samostatně předsedkyně představenstva Bohuslava Šenkýřová nebo místopředseda představenstva vždy společně s dalším členem představenstva.

Zakladatel: Institut VŠFS, z.ú.