section

Představenstvo

Název: Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Sídlo: Estonská 500, Praha 10, PSČ: 101 00, Česká republika

Identifikační číslo: 04274644

Právní forma: Akciová společnost

Předmět činnosti:

  • Zajišťování vzdělávací činnosti v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech a oborech na základě státního souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Realizace vědecké, vývojové, výzkumné a další tvůrčí činnosti, zejména, nikoliv však výlučně ve vztahu k akreditovaným studijním programům a oborům
  • Celoživotní vzdělávání
  • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  • Pořádání seminářů, odborných kurzů, konferencí

Představenstvo

Dozorčí rada

Ing. Jan Turek

Jménem VŠFS jedná představenstvo. Za představenstvo jedná samostatně předsedkyně představenstva Bohuslava Šenkýřová nebo místopředseda představenstva vždy společně s dalším členem představenstva.

Zakladatel: Institut VŠFS, z.ú.