section
Mezinárodní konference Finanční trhy (23. - 24. 5. 2019)

Mezinárodní konference Finanční trhy (23. - 24. 5. 2019)

24.05.2019

Již devátý ročník mezinárodní konference Finanční trhy, tentokrát se zaměřením na faktory evropské konkurenceschopnosti, se konal ve dnech 23. - 24. května 2019 na půdě naší univerzity. Záštitu nad konferencí převzal guvernér České národní banky Jiří Rusnok. V úvodu vystoupil prorektor VŠFS Petr Budinský, který uvítal všechny hosty, poděkoval partnerům konference a seznámil účastníky konference s jejím programem. Jako první vystoupil místopředseda vlády ČR a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček, který se zaměřil na témata jako je podpora malých a středních podniků, nebo ustavení rozvojového fondu a spolupráce s ČMZRB. Vyjádřil také svůj negativní názor na návrh zavedení bankovní daně. Druhý referát přednesla náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková, která se soustředila na Unii kapitálových trhů na evropské úrovni, dále pak na koncepci kapitálového trhu v ČR a rizika regulace virtuálních měn. Na aktuální vývoj na finančních trzích, financování pomocí úvěrů na jedné straně a pomocí dluhopisů a akcií na straně druhé a na slabiny kapitálového trhu se soustředil Milan Šimáček, poradce Bankovní rady ČNB.

Po krátké přestávce program pokračoval prvním panelem, který moderoval prorektor a jeden z odborných garantů konference Petr Budinský. Jiří Jirásek (ČMRZB) navázal na vystoupení místopředsedy vlády Karla Havlíčka, když se zabýval problémem financování malých a středních podniků. Zaměřil na jeho různé formy a konkrétní produkty, které umožňují multiplikační efekt. Jana Brodani (AKAT) akcentovala problémy s korporátními dluhopisy, stabilitu právního a daňového prostředí a zastavila se i u otázek harmonizace evropské legislativy a lokální regulace. Do panelu přispěl významně i Petr Koblic, který je od roku 2018 prezidentem Federace evropských burz (FESE). Jeho tématy byl Brexit a jeho důsledky pro kapitálový trh, Unie kapitálových trhů a financování technologií pomocí akcií. Posledním účastníkem byl Vratislav Svoboda (J&T Banka), který představil strukturu investic privátních investorů, nebo úlohu jednotlivých finančních nástrojů. Zastavil se také u historického vývoje kapitálového trhu.

První den konference se ještě konaly panely zaměřené na faktory rozvoje zdrojů z kapitálového trhu pro investice MSP do inovací, digitalizace a robotizace a na východiska pro rozšiřování příležitostí a zdrojů investičního financování MSP z kapitálového trhu do roku 2023.

Druhý den konference pokračovala vystoupením našich zahraničních hostů z Ekonomické univerzity v Bratislavě a také studentským panelem.