section
Fórum MF Dnes: Politická situace v ČR

Fórum MF Dnes: Politická situace v ČR

13.11.2018

První Fórum MF Dnes v letošním akademickém roce bylo věnováno politické situaci v České republice. Jaroslav Plesl, šéfredaktor deníku Mladá Fronta DNES, diskutoval s Ivanem Bartošem, předsedou České strany pirátské, a Jiřím Čunkem, senátorem a hejtmanem Zlínského kraje za KDU-ČSL. Průřezem přes regionální politiku, řízení velkých územních celků včetně Prahy, nebo tzv. „velkou“ politiku se oba hosté vyjádřili k řadě témat. Často nalezli společnou řeč, oba se například shodli, že základem úspěchu je poctivá práce a snaha vytvářet si vlastní názor, nenechat se manipulovat. Oba politici se dotkli otázek jako je korupce a transparentnost politických rozhodnutí, Smart Cities a došlo i na medvěda ve Zlínském kraji. Velmi zajímavá a názorově poměrně rozrůzněná byla debata o mladých politicích. Jiří Čunek se jednoznačně domnívá, že mladý člověk by měl pracovat a sbírat zkušenosti a teprve poté, např. po dosažení 40 let, by měl uvažovat o vstupu do politiky. Ivan Bartoš naproti tomu zastává názor, že v politice je mladých a jejich nezatíženého názoru a jiného pohledu na svět zapotřebí. Oba politici zapůsobili na přítomné publikum nejenom svými vyjadřovacími schopnostmi a charismatem, ale i očividným zaujetím pro praktickou politiku a obrovskou energií.