section
Promoce jsou vyvrcholením studentského života

Promoce jsou vyvrcholením studentského života

04.10.2018

V životě studenta asi neexistuje krásnější okamžik, než když slyší tóny studentské hymny Gaudeamus Igitur a v rukou, teď již definitivně, drží diplom, který dokládá úspěšné zvládnutí všech zkoušek, zápočtů, seminářů a přednášek. Naše univerzita proto na promoce klade zcela mimořádný důraz. Ve všech našich střediscích se tento slavnostní ceremoniál odehrává v nádherných prostorách: v Praze v kostele sv. Šimona a Judy, v Karlových Varech v kostele sv. Máří Magdaleny a v Mostě v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Prostředí je nepochybně zásadní pro atmosféru ceremoniálu, jehož detaily má univerzita promyšlené do detailu. Od nástupu akademiků v čele s rektorkou (která absolvuje de facto všechny ceremoniály a vždy jí velmi mrzí, když jí, např. jako letos, zabrání v účasti zahraniční cesta) až po úžasný doprovod živé varhanní hudby jsou promoce zážitkem pro všechny přítomné.

Letošních promocí se celkem zúčastnilo 899 promoventů, jen v Praze 682. Zdaleka to nejsou všichni absolventi, někteří (zejména zahraniční) studenti si své diplomy vyzvedli již dříve. Věříme však, že pro těch téměř 900 studentů to bude krásná vzpomínka, která jim na mysli vytane vždy, když vezmou do ruky svůj diplom.