section
Slavnostní ukončení Univerzity 3. věku ve studijním středisku VŠFS v Mostě

Slavnostní ukončení Univerzity 3. věku ve studijním středisku VŠFS v Mostě

23.07.2018

Již dvanáctým rokem studijní středisko v Mostě realizuje Univerzitu 3. věku, která se těší velkému zájmu veřejnosti. Na konci června byl slavnostně završen akademický rok 2017/2018, který úspěšně ukončilo 273 seniorů. Vybírat si mohli celkem z 35 kurzů a šesti přednášek Europe Direct Most.

Mezi seniory byl největší zájem o přednášky z psychologie, grafologie, trénování paměti, nebo přednášky o památkách UNESCO, Mostecku a o léčivých rostlinách.

Slavnostní ukončení se konalo dne 26. června 2018 ve studijním středisku Most za přítomnosti ředitele střediska Josefa Švece, organizátorky Univerzity 3. věku Martiny Sovany a za účasti významných hostů a partnerů. Za všechny jmenujme primátora města Most Jana Paparegu a jeho náměstkyni Markétu Starou, Miloslavu Kučerovou z United Energy, Radka Škrábu ze Severočeské teplárenské a Miluše Kolářovou za Svaz důchodců.

Součástí slavnostního ukončení byla i prezentace, která zhodnotila průběh celého akademického roku a shrnula i zkušenosti a postřehy lektorů: ti oceňují zejména pozornost studentů a jejich velký zájem o přednášená témata. Druhá připravená prezentace se soustředila na nabídku 21 kurzů a tří přednášek Europe Direct Most pro zimní semestr akademického roku 2018/2019. V nabídce budou kurzy zaměřené na psychologii, trénování paměti, estetiku, památky, historii, Mostecko, cestopisné kurzy, jazykové, počítačové a pohybové kurzy a na zdraví. Každý rok jsou v nabídce nová témata vybíraná s ohledem na zájmy studentů. Letos to bude např. kurz historie „Osobnosti světových dějin – komparativní životopisy“ lektora Jiřího Šlajsny nebo kurz zaměřený na zdraví „Přírodní medicína v praxi“ lektora Radomíra Pietera. Zájem vzbudil i pohybový kurz „Meditace v pohybu“ lektorky Ivy Lencové.

Jsme přesvědčeni, že nabídka seniory opět zaujme a Univerzita 3. věku tak i nadále bude plnit svoji společenskou roli a smysluplně naplňovat volný čas seniorů prostřednictvím vzdělávání.

Univerzitu 3. věku v akademickém roce 2017/2018 finančně podpořily Statutární město Most, United Energy, a.s., a Svaz důchodců ČR, o.s., regionální organizace Most – Litvínov. Děkujeme.

img_0051.jpg img_0074.jpg img_0082.jpg img_0087.jpg