section
VŠFS vyznamenala vynikající akademiky

VŠFS vyznamenala vynikající akademiky

03.07.2018

Již podruhé ve své historii se Vysoká škola finanční a správní rozhodla udělit medaile za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělanosti svým vynikajícím akademickým reprezentantům. Poprvé v historii univerzity pak byla udělena zlatá medaile, a to prof. PhDr. Vladimíru Čechákovi, CSc., emeritnímu rektorovi VŠFS a současnému prorektorovi pro koncepci a rozvoj.

Stříbrné medaile převzali z rukou rektorky doc. Ing. Milan Kašík, Csc., prorektor pro nakladatelskou činnost, a doc. Radim Valenčík, CSc., koordinátor vývoje projektů Univerzitního výzkumného centra a vedoucí Katedry ekonomie a mezinárodních vztahů.

Během ceremoniálu zazněla na všechny oceněné laudatia pronesená významnými členy vědecké rady a současně vysokými představiteli univerzity. Laudatio na doc. Kašíka pronesl děkan FES Karel Havlíček. Děkovací řeč oceněného byla nejenom obratným vyjádřením díků, ale díky humoru, který do ní dokázal Milan Kašík vložit, i jedním z vrcholů ceremoniálu. Laudatia na počest doc. Valenčíka se ujal prof. Helísek, prorektor pro výzkum a vývoj. Jeho projev byl vedle zdůraznění významu doc. Valenčíka jako předního akademika univerzity vyjádřením osobního přátelství a úcty. Radim Valenčík pak vystoupil, jak je jeho zvykem, s neformálním proslovem, jehož hlavní myšlenkou byla vzájemná spolupráce a komunikace jako klíč k budoucím úspěchům.

Laudatio na prof. Vladimíra Čecháka, držitele historicky první zlaté medaile za zásluhy, připravila a pronesla přímo předsedkyně vědecké rady a rektorka VŠFS Bohuslava Šenkýřová. Připomněla obrovský vzdělanostní záběr pana profesora, jeho bohatou akademickou činnost i jeho vynikající osobnost. Jak zmínila ve svém projevu: „Jsou lidé, kteří projdou Vysokou školou finanční a správní bez povšimnutí. A jsou lidé, kteří se navěky zapíší do dějin naší univerzity! Takovým člověkem je i profesor Vladimír Čechák.“ On sám ve svém děkovacím projevu zmínil nejenom věci závažné, ale dokázal i v tak slavnostním okamžiku projevit humor a nadhled sobě vlastní.

Je pravidlem, že ceremoniály naší univerzity mají mimořádnou atmosféru. Slavnostní zasedání vědecké rady při příležitosti udělování medailí za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělanosti patří k těm nejdůstojnějším. Fotoreportáž i všechny projevy, které zazněly, přineseme v zářijovém vydání časopisu Xadonia.

Všem třem laureátům přejeme hodně tvůrčích sil, aby i nadále patřili k oporám naší univerzity.