section
STAFF TEACHING WEEK

STAFF TEACHING WEEK

21.12.2017

Jednou z prioritních oblastí dlouhodobého plánu Vysoké školy finanční a správní je internacionalizace – mezinárodní spolupráce, výměna předních akademiků a zapojení se do evropského prostoru formou hostujících pedagogů.

Katedra řízení podniku ve spolupráci se zahraničním oddělením a Univerzitním výzkumným centrem uspořádala ve dnech 4. – 6. prosince 2017 STAFF TEACHING WEEK. Zástupci univerzit z Polska, Německa, Islandu, Španělska, Řecka, Lotyšska a Bulharska se podíleli na výuce v hodinách marketingu, managementu, ekonomie, podnikových financí, angličtiny a také neformálně diskutovali na pracovních workshopech.

Tématikou bylo rodinné podnikání, řízení nástupnické strategie a marketingová vitalita rodinných firem. Účastníci se podělili o zkušenosti z inovací výukových programů jednotlivých škol zaměřených na řízení MSP. Úterní odpoledne bylo věnováno diskusi výhod a rizik spojených s přijetím evropské měny euro a otázkám finančního řízení firem. Za přínosné lze považovat i středeční setkání, při kterém byly hledány možnosti vzájemné spolupráce v oblasti vědecko-výzkumných výstupů a podání společných výzkumných projektů.

Jak hodnotili toto setkání účastníci? Jeden příklad za všechny: „To teach in one of your Master classes was a nice experience. In addition, I enjoyed the opportunity to grow my network. Meeting with colleagues was an enrichment. The organization was excellent. Besides the program at the university, I enjoyed the possibility to see Prague. Special thanks you to Emil who gave me the chance to work with his master students. I also want to thank Martina and her team for the wonderful organization. Furthermore, I would like to thank Kristyna, Ricardo and Raffaele for their friendly and professional support.“  Juergen Bleicher, University of Cooperative Education – DHBW, Germany