section
Slavnostní předání osvědčení absolventům Univerzity 3. věku v Mostě

Slavnostní předání osvědčení absolventům Univerzity 3. věku v Mostě

14.07.2017

 

Na studijním středisku VŠFS v Mostě se stala tradicí slavnostní akce, která se koná vždy na konci akademického roku. Touto akcí bylo dne 27. června 2017 předání osvědčení, které obdrželi i letos absolventi Univerzity 3. věku.

Byli oceněni ti senioři, kteří úspěšně absolvovali 22. a 23. semestr a nebylo jich málo. Samotné předání se proto uskutečnilo ve třech skupinách, protože všichni absolventi by se najednou nevešli ani do největší přednáškové místnosti na středisku. Pro ilustraci o rozsahu výuky v univerzitě dále uvádím několik konkrétních údajů k oběma semestrům:

22. semestr

  • probíhal od října 2016 do února 2017
  • bylo realizováno celkem 17 kurzů a 3 přednášky Europe Direct Most
  • výuky se celkem zúčastnilo 250 seniorů (217 žen a 33 mužů) ve 438 kurzech a nich 230 úspěšně absolvovalo 392 kurzů

23. semestr

  • probíhal od února 2017 od května 2017
  • bylo realizováno celkem 16 kurzů a 3 přednášky Europe Direct Most
  • výuky se celkem zúčastnilo 230 seniorů (203 žen a 27 mužů) ve 379 kurzech aich 217 úspěšně absolvovalo 356 kurzů

Naprostá většina úspěšných absolventů se předání zúčastnila a význam celé akce svou účastí podpořili i zástupci některých partnerů, kteří naši univerzitu podporují. Partnery jsou: Statutární město Most; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; Svaz důchodců ČR o.s., regionální organizace Most-Litvínov a United Energy, a.s.

Vyvrcholením příjemného setkání bylo samozřejmě vlastní předání dokladů o absolvovaných kurzech a bonusem navíc potom informace o kurzech nabízených pro další již 24. semestr Univerzity 3. věku, kterou přítomným seniorům prezentovala organizátorka univerzity Bc. Martina Sovana. V úplném závěru se s přáním krásného léta rozloučil a akci ukončil ředitel studijního střediska Ing. Josef Švec a konstatoval, že dle nadšených reakcí seniorů na prezentovanou nabídku bude příští semestr navštěvován minimálně stejným počtem posluchačů jako ty předešlé.