section
VŠFS reprezentovala Českou republiku na největším setkání vrcholových představitelů světových univerzit v New Yorku

VŠFS reprezentovala Českou republiku na největším setkání vrcholových představitelů světových univerzit v New Yorku

22.06.2011

NEW YORK, USA 21. června 2011: Téměř 400 nejvyšších představitelů univerzit z více než 100 zemí celého světa se zúčastnilo letošního ročníku kongresu Mezinárodní asociace prezidentů univerzit (IAUP), která se konala v New York City. Českou republiku na setkání s reprezentanty veřejného života a podnikatelské sféry zastupovala Vysoká škola finanční a správní, jejíž ředitelka a rektorka Bohuslava Šenkýřová je zároveň členkou řídícího výboru Mezinárodní asociace prezidentů univerzit.

Bohuslava Šenkýřová ve svém vystoupení v hlavním bloku konference představila akademické prostředí v ČR a popsala rozhodující faktory při zvyšování celoživotního vzdělávání. Prezentovala také způsob budování sociálních sítí absolventů univerzity jako nástroje na neustálé zkvalitňování vzdělávacího procesu školy a poukázala na kritéria hodnocení jejich úspěšnosti.

„Univerzity – a tedy i ty české - musí trvale inovovat studijní programy a zásadně posilovat pedagogické a vědecké týmy. A ty také musí být schopny komunikovat i reálně fungovat v mezinárodním prostředí,“ uvedla ředitelka a rektorka VŠFS Bohuslava Šenkýřová: „Značka a tradice univerzity nejsou automatickým předpokladem úspěchu.“

Konferenci tentokrát dominovala diskuse nad úlohou univerzit v kontextu s reálnými požadavky trhu a zásadními změnami v současném světě. Rozvoj nových technologií, růst zemí bývalého tzv. třetího světa, vznik nových ekonomických velmocí, posilování pozic nadnárodních firem, růst významu podnikatelských asociací a rostoucí úloha světových médií - to vše podstatně zvýšilo požadavky na proces vzdělávání.

Petr Budinský, prorektor VŠFS ve svém projevu v panelu k požadavkům trhu v 21. století zmínil trendy v kvalitě výuky, založené na reálné poptávce. „Od univerzit se v 21. století neočekává pouze předávání prvotřídních znalostí, ale všeobecně vyšší propojení s reálnou praxí a s tím spojené systematické předávání zkušeností špičkových odborníků, kteří nejsou spojeni pouze s pedagogickým procesem nebo vědou a výzkumem,“ upozorňuje Petr Budinský, prorektor VŠFS.

Karel Havlíček, děkan Fakulty ekonomických studií VŠFS a současně reprezentant evropských podniků, ve svém vystoupení na kongresu popsal očekávaný vztah mezi podniky a univerzitami. Nastínil také hlavní motivační nástroje podnikatelské sféry pro spolupráci s vysokými školami. „Školy musí studentům umožnit také poznávání cizích kultur, odlišných mentalit a hodnot,“ upozornil dále děkan VŠFS Karel Havlíček s tím, že: „K tomu je nezbytná vyšší internacionalizace vysokých škol, a to jak posílením mobility vlastních studentů, tak otevřením studia pro studenty z Asie, Latinské Ameriky, Afriky.“