section
Kriminalistická psychologie pro pracovníky policie

Kriminalistická psychologie pro pracovníky policie

09.11.2023

Kniha představuje mimořádně zdařilé propojení kriminalistiky a forenzní psychologie. V tomto směru se jedná o jedinečnou monografii. Publikace se nejprve věnuje hledání průsečíků kriminalistiky s forenzní psychologií a náplně činnosti kriminální policie a vyšetřování. Monografie prezentuje tři psychologické pilíře kriminalistiky pro široký okruh čtenářů z oboru právo, policie a bezpečnosti. Je zde kladen důraz na skutečnost, že na kriminalitu je potřeba nahlížet z pohledu různých oborů simultánně. Kriminalitu nelze vnímat pouze z pohledu kriminalistiky odděleně od kriminologie, psychologie, sociologie nebo penologie. Dále se publikace věnuje  důležitým psychologickým pilířům - paměti, pozornosti a myšlení. V každé z kapitol se autoři věnují otázce: Jaké znalosti z oboru psychologie ve vztahu k paměti, pozornosti nebo myšlení potřebuje kriminalista vědět při výkonu své praxe?

kp_02_kopie.jpg