section
Panelová diskuze CAMBAS o budoucnosti programů MBA v ČR

Panelová diskuze CAMBAS o budoucnosti programů MBA v ČR

30.11.2022

Datum konání: 12. prosince 2022 od 17:00
Místo konání: VŠFS, Estonská 500, Praha 10-Vršovice
Formát: Panelová diskuze bude probíhat hybridní formou. 

Odkaz pro zájemce o sledování diskuze online přes MS Teams. 

Moderátor diskuze: 

  • doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor VŠFS pro vzdělávací činnost a mezinárodní vztahy

Úvodní projev: 

  • prof. Jérôme Rive, prezident EQUAL (mezinárodní asociace při EFMD, jež sdružuje akreditační instituce působící v oblasti zvyšování kvality manažerského vzdělávání)

Hlavní panelisté:

  • Prof. Ing. Hana Machková, CSc., předsedkyně České asociace MBA škol (CAMBAS), prorektorka pro mezinárodní vztahy, VŠE
  • Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., místopředseda CAMBAS, rektor Škoda Auto Vysoká škola
  • Doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., místopředseda CAMBAS, prorektor pro strategii a rozvoj, Newton University
  • PhDr. Helena Úlovcová, ředitelka Odboru projektů, vzdělávání a výzkumu, Hospodářská komora ČR

Téma panelové diskuze:

Na rozdíl od bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, které mohou poskytovat pouze vysoké školy se státním souhlasem, není studium typu MBA v České republice vůbec regulováno a mohou jej poskytovat jakékoli subjekty, kterým často chybí odpovídající odborné zázemí. Dobrovolné akreditace, které vycházejí z mezinárodních standardů, by proto měly být garantem kvality a hrát významnou úlohu nejen pro zájemce o studium, ale zejména pro zaměstnavatele při pracovních pohovorech a při rozhodování o tom, zda podpoří další kvalifikační růst svých zaměstnanců formou vzdělávání typu MBA.

Hlavním cílem semináře, který organizuje Česká asociace MBA škol CAMBAS, proto bude diskuze o kvalitě programů MBA v České republice, sdílení mezinárodních zkušeností z oblasti realizace programů celoživotního vzdělávání a diskuze o významu akreditací programů MBA pro kultivaci a další rozvoj manažerského vzdělávání v České republice.