section
Soudní spor s Piráty skončil naším vítězstvím!

Soudní spor s Piráty skončil naším vítězstvím!

01.11.2022

Čtyři roky jsme byli ostrakizováni vedením radnice P-10 – koalicí Pirátů a hnutím Vlasta. Mnozí jste byli znepokojeni, co bude s naší univerzitou. Soudní spor vyhrála VŠFS, ne však naše krásná historická budova. Věřím, že po volbách konečně zasedneme k jednacímu stolu a najdeme řešení.

Vážení přátelé naší univerzity, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám poděkovala za důvěru a podporu, kterou jste naší univerzitě projevovali a projevujete. Přeji vám hodně úspěchů!

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Vedení Městské části Praha 10 prohrálo soud, který zaplatí daňoví poplatníci

Pravomocným rozsudkem 31. 8. 2022 skončil čtyřletý nesmyslný spor, který rozpoutalo tehdy nové vedení radnice MČ Prahy 10 - vítězná koalice Pirátů a hnutí Vlasta. Jednalo se o neoprávněnou a bezdůvodnou výpověď Vysoké škole finanční a správní z prostor, na které měla platnou smlouvu až do roku 2031, a ve kterých sídlí již od roku 2004.

Záminkou se stalo tvrzení, že jako nájemce zanedbala škola běžnou údržbu oken. Podle soudního znalce se jedná většinou o původní okna a jejich stáří je více než 100 let. Záminka byla o to absurdnější, že s předchozím vedením radnice MČ Prahy 10 se dospělo v roce 2018 ke smlouvou stvrzené dohodě, že oprava je nutná a VŠFS poskytne na opravu oken 12 mil. Kč, které budou započteny jako navýšené nájemné, a dojde k prodloužení nájemní smlouvy do roku 2031. Zároveň bylo s minulým vedením radnice zahájeno jednání i o dalších dvou nezbytných investicích na objektu Estonská 500, a to výměnu kotelny (z roku 1996) a opravu střešní krytiny.
 
Piráti a koalice Vlasta ve vedení radnice bohužel smlouvy nerespektovali, neposkytli dohodnutou součinnost. Naopak spustili soudní jednání na výpověď a vyklizení budovy školy. Čtyři roky budova dále chátrá, nadále dochází k destrukci a odpadávání oken i fasády a hrozí ztráty na majetku a případně i ohrožení osob. Je zjevné, že původně kalkulovaná částka na opravy se mezitím znásobila. Nečinnost a průtahy navíc navyšují náklady i na provoz budovy v podobě obrovských nákladů na energie. Kotelnu v budově školy MČ Praha 10 pronajala soukromé firmě, která nakupuje plyn za spotové ceny, a zálohy v současné době drtí rozpočet univerzity, která od státu nedostává žádnou podporu.
 
Soud potvrdil, že nájemní smlouva je platná až do roku 2031, VŠFS splnila podmínky pro realizaci opravy a složila 12 milionů Kč, přičemž k realizaci nedošlo z důvodu na straně MČ Prahy 10. Pravomocný rozsudek znamená pro MČ Praha 10 nutnost uhradit VŠFS náklady 130.000 Kč. Univerzita zahájí zatím pozastavené soudy o realizaci oprav oken a střechy v souladu s platnými smlouvami a povinností vlastníka. Zvažuje i žalobu na úhradu škod.

Co to znamená pro daňové poplatníky a obyvatele městské části Prahy 10, je zcela zjevné. Piráti a koalice Vlasta zcela zbytečně utratili miliony za advokáta a pochybné posudky, které mohly sloužit k obecnému prospěchu. Dalo se tomu zabránit? Ano. Stačilo pouze dodržet dojednané dohody, a když už ke sporu došlo, zasednout k jednáním, která Vysoká škola finanční a správní mnohokrát (žel bez úspěchu) iniciovala.

Naše univerzita sice soud vyhrála, ale radost má pramalou. Historická budova vinou vlastníka chátrá. VŠFS má zájem na její renovaci přispět a vytvořit důstojné prostředí nejen pro studenty a akademické pracovníky, ale i pro obyvatele Prahy 10, kteří do této budovy v minulosti chodili k volbám. S nadějí čekáme na nové vedení, se kterým jsme připraveni hledat společné řešení.

PDF Tisková zpráva ke stažení, 167 kB