section
Odešel Vladislav Pavlát

Odešel Vladislav Pavlát

09.12.2021

Odešel Vladislav Pavlát

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás v pátek 3. prosince 2021 ve věku nedožitých 93 let opustil skvělý člověk, vynikající vědec a oblíbený pedagog doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. Jeho přínos pro rozvoj univerzity byl do posledních chvil jeho života nesporný. I ve věku, kdy jiní užívají odpočinku po celoživotní práci, se intenzivně věnoval publikační činnosti a patřil v této oblasti ke špičkám. V našich srdcích nám na něj navždy zůstane vzpomínka. Upřímnou soustrast jeho rodině. Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu. Čest jeho památce. 

Doc. Vladislav Pavlát absolvoval studium ekonomie na Vysoké škole věd hospodářských v Praze, na VŠE získal vědeckou hodnost CSc. a stal se docentem ekonomie. Řadu let působil ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky, kde se věnoval problematice řízení a organizace řízení. 

V letech 1990-1991 byl odborným pracovníkem a poradcem v tehdejší centrální bance – SBČS, kde pracoval na přípravě založení Burzy cenných papírů v Praze. Jako místopředseda Přípravného výboru pro založení burzy (1991-1992) absolvoval stáž u US Security Commision ve Washingtonu a v bance Morgan Stanley v New Yorku. (V New York Institute of Finance později získal diplom z kursu o finančních derivátech).

V r. 1992 v Praze založil Institut pro podporu rozvoje finančního trhu, který byl po vzniku BCPP Ministerstvem financí pověřen školením a výkonem zkoušek makléřů pro pražskou burzu, jímž prošlo do založení Komise pro cenné papíry (1998) na 4000 uchazečů. Institut v letech 1993-1997 uspořádal několik vědeckých konferencí za účasti významných zahraničních představitelů včetně MMF. 

Několik let byl členem Burzovní komory a předsedou Výboru pro obchod. V této době se aktivně zúčastnil zasedání Světového finančního fóra v Praze (1995) a později v San Francisku (1996).

S Vysokou školou finanční a správní spolupracoval od roku 2001 a patřil k našim předním odborníkům na tematiku finančních trhů. Spolupořádal řadu mezinárodních vědeckých konferencí, patřil k nejvíce publikujícím akademickým pracovníkům a i ve vysokém věku se věnoval vedení doktorandů a předávání svých bohatých zkušeností. Jeho odchod bude nejenom pro jeho domovskou Katedru financí, ale pro celou univerzitu ztrátou.

00206b8e1790211208082504.jpg dsc9409.jpg dsc9505.jpg dsc9527.jpg dsc9532.jpg dsc9566.jpg dsc9588.jpg