section
Informace k výuce v zimním semestru akademického roku 2021/2022

Informace k výuce v zimním semestru akademického roku 2021/2022

30.09.2021

Informace k výuce v zimním semestru akademického roku 2021/2022

Vysoká škola finanční a správní, a. s., bude v zimním semestru akademického roku 2021/2022 realizovat tzv. „hybridní výuku“, tj. výuku, která bude současně uskutečňována prezenční formou dle zveřejněného rozvrhu, a současně bude realizována v režimu on-line prostřednictvím aplikace MS Teams (audio verze s prezentací), a to pro studenty, kteří se nebudou moci výuky účastnit osobně z důvodu nemožnosti přicestovat do České republiky (získat příslušné vízum). Pro ostatní studenty zůstává jejich fyzická účast na výuce povinná podle čl. 2 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy finanční a správní, a. s., tj. v rozsahu 75% na cvičeních v prezenční formě studia a v rozsahu 50% na soustředěních v kombinované formě studia.

Hybridní  výuka bude realizována v následujícím rozsahu: Všechny přednášky v prezenční formě studia a všechna soustředění v kombinované formě studia budou on-line vysílány, nahrávány a ukládány do informačního systému. Cvičení v prezenční formě studia budou on-line vysílány (nikoliv nahrávány a ukládány) pouze ve studijních programech Ekonomika a management, Economics and Management a Marketingová komunikace, Marketing Communication. Přístup k hybridní výuce je k dispozici prostřednictvím odkazu v informačním systému na vyučovaný studijní předmět v aplikaci MS Teams https://is.vsfs.cz/auth/do/vsfs/online_vyuka/rozvrh/

Upozorňujeme, že dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zůstává zachována povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor nebo obdobný prostředek) při pohybu a pobytu ve vnitřních prostorách vysokých škol, s výjimkou studentů (pokud jsou usazeni) a akademických pracovníků při vzdělávání.

Při vstupu do budov univerzity nebude v souladu s platnými opatřeními vyžadováno předložení dokladu o bezinfekčnosti.