section
Doplňující pokyny k promocím

Doplňující pokyny k promocím

06.09.2021

Doplňující pokyny k promocím

V souladu s platnými mimořádnými opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví jsou absolventi a jejich doprovod povinni se prokázat při vstupu do kostela:

a) PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, ne starším než 7 dní,

b) antigenním testem (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, ne starším než 72 hodin,

c) národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, 

d) laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19, s tím, že uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Po celou dobu konání jsou absolventi a jejich doprovod povinni mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Děkujeme za Vaši spolupráci při zajištění úspěšného průběhu promočního ceremoniálu. Věříme, že se pro Vás stane jedinečnou vzpomínkou na celý život.