section
Konference Finanční trhy 2021

Konference Finanční trhy 2021

31.05.2021

Konference Finanční trhy 2021

Katedra Financí VŠFS pořádala ve dnech 27. - 28. května 2021 již 10. ročník mezinárodní konference Finanční trhy, tentokrát s podtitulem "Inovace a udržitelnost”. Konference se konala netradičně on-line formou prostřednictvím aplikace Teams. Záštitu nad konferencí převzal, stejně jako v minulých letech, guvernér České národní banky pan Ing. Jiří Rusnok.

Konferenci zahájil doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., VŠFS, prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy. Hlavní referát přednesli Ing. Aleš Michl, člen Bankovní rady České národní banky a vrchní ředitel a JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D., náměstkyně ministryně financí České republiky. Následující tematické bloky se věnovaly těmto tématům:

  • Perspektivy vývoje českého finančního a kapitálového trhu v etapě restartu české ekonomiky po koronavirové krizi.
  • Český finanční a kapitálový trh v etapě obnovení hospodářské prosperity a růstu po roce 2020.
  • Technologie fintech a další jako nástroj prohloubení finančního trhu a zkvalitnění finančních služeb v příštích letech. 
  • Podmínky rozvoje českého kapitálového trhu z hlediska financování inovačních investičních programů podniků v etapě obnovení hospodářské prosperity a růstu po roce 2020.

Druhý den konference patřil akademikům a studentům nejen z VŠFS, jak tuzemským, tak i zahraničním, kteří přednesli zajímavé příspěvky na různá aktuální témata. Panely moderovali doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., proděkan pro výzkum a publikační činnost Fakulty ekonomických studií a vedoucí Katedry financí VŠFS a Ing. Eva Kostikov, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry financí VŠFS.

Více informací: www.vsfs.cz/financnitrhy