section
Pokyny pro studenty při vstupu do budov VŠFS na zkoušky on-site včetně SZZ

Pokyny pro studenty při vstupu do budov VŠFS na zkoušky on-site včetně SZZ

27.04.2021

Pokyny pro studenty při vstupu do budov VŠFS na zkoušky on-site včetně SZZ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 4. 2021 a dalších pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vysoká škola finanční a správní, a.s. (dále jen VŠFS) ukládá od 3. 5. 2021 do odvolání všem studentům předložit negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 při vstupu do budov VŠFS. Student bude vpuštěn do objektů univerzity za účelem skládání zkoušky (vč. státní závěrečné zkoušky), pokud při vstupu předloží:

  1. potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-COV-2, které nesmí být starší 48 hodin nebo,
     
  2. potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 s tím, že již uplynula doba izolace, neprojevují se žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní nebo,
     
  3. certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že od aplikace očkovací látky (od druhé dávky) uplynulo nejméně 14 dní. 
     
  4. Student požádal o umožnění samotestování při vstupu do budov univerzity e-mailem (zuzana.balzankova@vsfs.cz) alespoň jeden pracovní den dopředu. Délka procesu je cca 45 min. Univerzita umožní studentovi provést při vstupu samotestování antigenním testem na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou povoleny Ministerstvem zdravotnictví ČR a jsou určeny pro použití laickou osobou. Testovací sada bude zpoplatněna 200 Kč za kus. Studentovi, kterému vyjde u samotestování pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, bude vystaveno univerzitou potvrzení o pozitivním výsledku. Student je povinen bezodkladně opustit prostory vysoké školy a telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat svého praktického lékaře, který určí další postup. 

Tyto pokyny se nevztahují na individuální konzultace a jiné individuální činnosti realizované studentem v prostorách univerzity.

Přijímací řízení probíhá on-line.

Veškerá výuka bude až do konce akademického roku probíhat on-line.

Bohuslava Šenkýřová
rektorka a předsedkyně představenstva