section
Důležitá informace k výuce

Důležitá informace k výuce

05.10.2020

Vzhledem k tomu, že opatřením Krajských hygienických stanic je až do 18. 10. 2020 znemožněna fyzická účast studentů na výuce, nebude kromě přesně vymezených výjimek studentům povolen vstup do budov.

Zákaz vstupu se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven,
  • individuální konzultace (po předchozí domluvě s akademickým pracovníkem),
  • zkoušky,
  • vyřizování záležitostí ve správním řízení.

Výuka poběží dle zveřejněného rozvrhu on-line. Technické detaily připojení Vám budou zaslány samostatným e-mailem.

Sledujeme pokyny krajských hygienických stanic a v případě jakékoliv změny Vás budeme informovat.

Mnoho studijních úspěchů v AR 2020/2021.