section
Specifika rodinného podnikání

Specifika rodinného podnikání

16.09.2020

Specifika rodinného podnikání

V nadcházejícím akademickém roce bude poprvé na VŠFS vyučován předmět Specifika rodinného podnikání v rámci akreditovaného bakalářského programu Ekonomika a management a Právo v podnikání. Výuka nového předmětu je podpořena publikací RODINNÉ PODNIKÁNÍ – fenomén, příležitost, budoucnost od Ing. Naděždy Petrů, Ph.D., která kromě problematiky mezigenerační obměny, řízení a správy rodinného podnikání, řízení konfliktů atd. představuje příběhy 35ti úspěšných českých rodinných podniků. Věříme, že se stanou podnikatelským vzorem a motivátorem pro nastartování business strategií nejen studentů VŠFS.

Rodinné podniky vznikaly v ČR od  90. let minulého století, jejich zakladatelé překonali tristní začátky, ufinancovali rozvoj podnikání, vybudovali známé značky, vstoupili na zahraniční trhy apod. Problematika mezigenerační obměny v českých rodinných podnicích je téma, které hýbe hladinou podnikatelského prostředí nejenom malých a středních podniků již několik posledních let. O novodobé historii rodinného podnikání u nás hovoříme od roku 1989. V té době začaly vznikat rodinné podniky takřka z ničeho. Hnací silou byl entuziasmus jejich zakladatelů, touha realizovat vlastní nápady a sny. Nyní je čas připravit budoucí nástupníky na jejich převzetí, popř. budoucí zaměstnance na  specifické socio-emocionální bohatství tohoto typu podnikání. 

Monografie RODINNÉ PODNIKÁNÍ – fenomén, příležitost, budoucnost od Ing. Naděždy Petrů, Ph.D., která je vedoucí Katedry ekonomie a managementu na Vysoké škole finanční a správní, je zaměřena na probíhající procesy související s prvním mezigeneračním předáním podniků především z pohledu samotných aktérů – zakladatelů i nástupníků, čímž významně přispívá k systematizaci materie tohoto novodobého fenoménu, k poznání a pojmenování jeho konkrétních problematik, k rozšíření poznatků oborů ekonomiky a managementu rodinného podnikání. 

DNA rodinného podnikání (Petrů, 2020)

„Majitelé rodinných podniků první generace většinou řídili rozvoj svého podnikání intuitivně, lze očekávat, že mnoho jejich zkušeností bez vědecko-teoretického podchycení zanikne s jejich odchodem ze světa businessu. Analýzy, příklady dobré praxe, zkušenosti a názory zakladatelů by mohly být odborné veřejnosti, budoucím podnikatelům, nastupující generaci zdrojem poučení z chyb v minulosti, inspirací a doplněním znalostí z mnoha oborů ekonomických věd. Proto by fenomén managementu rodinného podnikání měl být středem zájmu univerzit a dalších vzdělávacích institucí, měl by umožnit další rozvoj rodinných podniků,“ uvádí Petrů.

Kniha byla pokřtěna místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky 26. 8. 2020. Zakoupit si ji můžete prostřednictvím e-shopu VŠFS.

petru_rodinnepodniky.png