section
Opravdu je nezávislost ČNB ohrožena?

Opravdu je nezávislost ČNB ohrožena?

10.09.2020

Opravdu je nezávislost ČNB ohrožena?

Ad LN 31. 8.: Rusnok: Rušit superhrubou mzdu je chyba

V Otázkách Václava Moravce se nedávno vyjádřil guvernér České národní banky Jiří Rusnok mimo jiné k důchodové reformě, k možnosti odkupu dluhopisů ze strany ČNB i k záporným úrokovým sazbám. Nejvíce pozornosti ovšem vyvolalo jeho negativní vyjádření k připravovanému zrušení superhrubé mzdy a s tím souvisejícímu novému nastavení daňových sazeb, neboť zvolené daňové sazby povedou k výpadku v daňových příjmech České republiky v přibližné výši 74 miliard Kč. Tento výpadek není jednorázový pro rok 2020, nýbrž se promítne do státního rozpočtu i v příštích letech. Jiří Rusnok upozornil, že jde o faktické snížení daní v situaci, kdy by bylo logické spíše daně zvýšit. Po tomto vyjádření byl guvernér ČNB napadán některými ekonomy, bankéři a také novináři, že jde vlastně o kritiku vlády, a do té by se dle nich neměla ČNB pouštět, nebo také že podobnými vyjádřeními může být ohrožena nezávislost centrální banky. Ta by se podle nich měla soustředit na svůj hlavní cíl, jímž je péče o cenovou stabilitu.

Péče o cenovou stabilitu je sice hlavním cílem ČNB, nikoli však cílem jediným. Zákon o České národní bance vedle cíle cenové stability uvádí jako další cíl finanční stabilitu. To v praxi znamená, že ČNB sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému. Guvernér tedy podle mého názoru správně upozornil na riziko, které by mohlo vést k dlouhodobě deficitním rozpočtům, následně pak ke zhoršení ratingu ČR a zvýšení úrokových sazeb na dluhopisech, což by se promítlo do vyšších úrokových nákladů spojených s vydanými dluhopisy, případně by to mohlo i negativně ovlivnit přístup ČR na mezinárodní finanční trhy. To by byla situace, kdy by mohlo být pro ČNB obtížné plnit i svůj hlavní cíl – cenovou stabilitu. Uvědomme si, že role centrálních bank se celosvětově změnila, a to již v období po krizi v roce 2008. Místo kritiky ČNB bychom ji spíše měli pochválit za její odbornost a informační otevřenost.

Petr Budinský, prorektor Vysoké školy finanční a správní

PDF 1076_lidove-noviny-praha_2020-09-10_strana-11.pdf, 1.1 MB

2020-09-10_dopisy-redakci.jpg lidove-noviny-praha_2020-09-10_strana-11.jpg