section
VŠFS v Karlových Varech láká budoucí kriminalisty

VŠFS v Karlových Varech láká budoucí kriminalisty

11.06.2020

Vysoká škola vzdělává i budoucí kriminalisty

KARLOVY VARY

Studijní program Kriminalistika a forenzní disciplíny je novým lákadlem Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary pro akademický rok 2020 – 21. Doplní stávající programy Ekonomiku a management a Právo v podnikání, které lze studovat jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském studiu, v prezenční i kombinované formě výuky. Budoucí kriminalisté zatím mohou v Karlových Varech dosáhnout bakalářského titulu. „Podali jsme ale i akreditaci pro magisterské studium,“ zdůraznila ředitelka studijního střediska Lenka Chlebková.

Garantem tohoto studijního programu je renomovaný evropský forenzní biomechanik a kriminalista, profesor Jiří Straus. Studenti mají v Karlových Varech k dispozici špičkově vybavenou kriminalistickou laboratoř. V ní se posluchači setkají i s odborníky z praxe.

Karlovarské středisko Vysoké školy finanční a správní poskytuje univerzitní vzdělání v kraji s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí. Aktuálně zde studují v bakalářských i magisterských programech na tři stovky posluchačů. „Pozitivní je, že většina absolventů zůstává v regionu, kde podle našich zjištění nacházejí uplatnění,“ uvedla ředitelka střediska s tím, že výuka, včetně státnic a promocí, probíhá výhradně v Karlových Varech. Škola vsází na špičkové odborníky v daných oborech. Garantem programu Ekonomika a management je tak úřadující ministr průmyslu a obchodu a šéf rezortu dopravy docent Karel Havlíček. Garanci nad programem Právo v podnikání pak převzal profesor Karel Marek, přední český odborník na občanské a pracovní právo. „Tento program kombinuje právnické obory s ekonomickými. Ekonomové, kteří znají právo, a naopak, jsou na trhu práce úspěšní,“ naznačila výhodu programu Chlebková.

Jako ředitelka střediska je neustále v úzkém kontaktu jak s vedením města, které školu podporuje, tak s dalšími institucemi a regionálními podnikateli. „Karlovarská agentura pro rozvoj podnikání pro naše studenty i akademiky připravuje setkání s místními podnikateli. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje zase studentům prostřednictvím workshopů přibližuje práci u policie,“ naznačila formy spolupráce s nejrůznějšími institucemi.

Škola ovšem vedle mladých nezapomíná ani na dříve narozené. Pro ně je určená Univerzita třetího věku. „Jsme si vědomi, že vzdělávání seniorů je důležité. Přednášky se dotýkají programů univerzity a většinou máme přibližně 70 frekventantů. Všichni studenti U3V zaslouží náš obdiv, zvláště skláníme hlavu před těmi, jejichž věk začíná číslem 9!“, řekla ředitelka střediska.

Studium mladých i starších aktuálně zkomplikovala koronavirová pandemie. Od 20. dubna se škola otevřela pro studenty závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia, o týden později se již mohli, v případě zájmu, účastnit ústních zkoušek a nezbytných konzultací i ostatní studenti. „Výuku jsme ale nikdy nezastavili. Jen byla virtuální,“ zdůraznila Lenka Chlebková.

Zkušenost s distanční výukou je ale podle jejího názoru pozitivní. „Je to přidaná hodnota pro studenty, kteří mohou po absolvování školy nastoupit do firem, kde je tento přístup již využíván nebo se v souvislosti s pandemií bude nadále rozšiřovat. Navíc formu distančního studia můžeme využít i pro naše potřeby, například při zprostředkovávání zajímavých přednášek konajících se mimo region,“ naznačila nepřímý přínos koronavirové pandemie ředitelka střediska.

Na aktuální situaci jsou navázána i další opatření, která přijala vedení univerzity. Přijímací řízení probíhá on-line, podáním elektronické přihlášky je zahájeno přijímací řízení do prvních ročníků. Pro studenty prvních ročníků bakalářského i magisterského studia nabízí univerzita pětitisícovou slevu na ročním školném v případě, že se rozhodnou podepsat smlouvu o studiu do 30. 6. 2020. „U studentů vyšších ročníků nebudeme uplatňovat inflační doložku,“ podotkla Chlebková. Financí se pak týká i stipendijní program školy. Ten má tři podoby: prospěchové stipendium, kdy student může získat roční slevu na školném až 20 tisíc korun, účelové, které je určené například pro úspěšné studenty – sportovce, a sociální. „To je určené pro studenty z dětských domovů či pro hendikepované,“ upřesnila ředitelka.

A naposledy koronavirus. I kvůli němu jsou jarní Dny otevřených dveří prozatím pouze virtuální. Zájemci se mohou se školou, která nově nabízí i možnost složit zkoušku odborné způsobilosti pro realitní makléře, seznámit na webových stránkách. 

MF Dnes Karlovarský kraj 3. 6. 2020, Petr Kozohorský

vysoka_skola_vzdelava_i_budouci_kriminal.jpg