section
Mimořádné opatření MZ ČR - přítomnost studentů

Mimořádné opatření MZ ČR - přítomnost studentů

16.04.2020

V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které jsme obdrželi dne 16. dubna 2020, si Vám dovolujeme oznámit, že stále platí zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jde o studenty VŠFS, zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob. Podrobnou instrukci k možnosti osobní přítomnosti v budovách univerzity včetně knihovny momentálně připravujeme a bude vám k dispozici prostřednictvím IS a hromadných e-mailů nejpozději v polovině příštího týdne.

V budově Estonská je možno osobně navštívit pokladnu, ale studijní oddělení a ostatní pracoviště školy dále kontaktujte pouze telefonicky nebo e-mailem.

Vážení studenti nezapomeňte sledovat virtuální výuku!