section
Vedení univerzity absolvovalo další úspěšnou cestu do Číny

Vedení univerzity absolvovalo další úspěšnou cestu do Číny

11.07.2017

Čínu, tentokrát ve dnech 7. až 15. června 2017, navštívili Emil Šenkýř, místopředseda představenstva VŠFS, Petr Budinský, prorektor pro vzdělávací činnost, a Roman Mentlík, prorektor pro zahraniční vztahy. Cestu, která se skládala ze čtyř částí, nám ve stručné zprávě představil přímo Roman Mentlík:

První částí bylo jednání s generálním konzulem České republiky v Šanghaji Richardem Krpáčem, při níž jsme představili úspěšný program studia čínských studentů z university v Changchunu (tzv. Triple Degree) a plány na rozvoj spolupráce s dalšími univerzitami z regionu jižní Číny. Generální konzul přislíbil maximální podporu těchto aktivit.

Následně jsme se přesunuli do města Ningbo, kde jsme se zúčastnili ve dnech  8. až 11. června 2017 veletrhu „The 3rd China-CEEC Investment and Trade Expo“.

veletrh „The 3rd China-CEEC Investment and Trade Expo“


Jednalo se o veletrh ve formátu 16 plus 1, tzn. 16 evropských zemí a Číny, kde byly představeny možnosti spolupráci ve všech oblastech, včetně vzdělávání, a to na 4th Chia Ningbo-CEEC education cooperation conference. V rámci prvního dne jsme podepsali  memorandum o spolupráci s Zheijang Wanli University v Ningbo.

podpis memoranda

podpis memoranda


Během této konference jsme měli celou řadu jednání včetně dvou vystoupení: jednak na semináři, kterého se zúčastnili i zástupci české ambasády a reprezentanti místní vlády, jednak na plenárním zasedání.

Roman Mertlík 

Petr Budinský


V obou případech jsme představili nejen naši univerzitu, ale opět hlavně velmi úspěšný program studia čínských studentů v rámci programu Tripple Degree. Velmi zajímavé bylo setkání s představiteli Česko-čínské obchodní komory a dalšími vystavujícími podniky, jako např. Škoda auto nebo Pivovary Lobkowicz Group.

Následně jsme se večerním letem přesunuli do Changchunu, kde jsme absolvovali celou řadu setkání a diskuzí. Určitě nejpodnětnější byl workshop se studenty, kteří v září začnou studovat v Praze. Jedná se již o třetí skupinu, tím dosáhne celkový počet čínských studentů na naší univerzitě necelé stovky.

čínští studenti


Na závěr jsme byli přijati vedením univerzity.

vedení univerzity


Cestu po Číně jsme uzavřeli v Pekingu, kde jsme jednali se zástupci české ambasády (mimo jiné s Klárou Jurčovou) o dalším prohloubení spolupráce a zapojení VŠFS do aktivit v oblasti vzdělání v Číně.