section
Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

21.06.2017

prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.


S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás v pátek 16. června 2017 navždy opustil vzácný kolega, vynikající vědec a skvělý pedagog prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Na Vysokou školu finanční a správní nastoupil v roce 2011 jako člen vědecké rady a současně vedoucí Katedry sociologie. Aktivně se podílel na vzniku a akreditaci oboru Sociologie. V letech 2013 – 2015 byl děkanem Fakulty sociálních studií. V roce 2015 se stal ředitelem nově vzniklého Univerzitního výzkumného centra VŠFS.

Patřil k nejvýznamnějším českým sociologům. K hlavním tématům jeho výzkumné práce patřily sociální a vzdělanostní nerovnosti a stratifikace, vzdělanostní a sociální mobilita, konkurenceschopnost a sociální transformace ve střední a východní Evropě. Podílel se na řešení několika významných projektů Grantové agentury ČR. Byl často citován v odborném i laickém tisku v ČR i zahraničí.

Jeho odchod je pro celou akademickou obec Vysoké školy finanční a správní nenahraditelnou ztrátou. Rodině vyjadřujeme v těchto těžkých chvílích upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.