section
VŠFS vyznamenala vynikající akademiky

VŠFS vyznamenala vynikající akademiky

24.02.2017

V úterý 21. února se konalo historicky první Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠFS, na němž byly uděleny prof. Ing. Lubomíru Cyhelskému, DrSc. (v nepřítomnosti), doc. Ing. Vladislavu Pavlátovi, CSc., a prof. Ing. Františku Zichovi, DrSc. medaile za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělanosti.

Během ceremoniálu zazněla na všechny vyznamenané laudatia přednesená významnými členy vědecké rady. Laudatio na prof. Cyhelského, který se bohužel nemohl ze závažných důvodů ceremoniálu zúčastnit, přednesl doc. Karel Havlíček, děkan Fakulty ekonomických studií. Zásluhy doc. Pavláta připomněl doc. Budinský, prorektor univerzity, a laudatio na prof. Zicha pronesl jeho žák doc. Ondřej Roubal, proděkan Fakulty ekonomických studií VŠFS.

Krásná slova díků, vzpomínek, ale i humoru účastníkům směřovali oba ocenění. Doc. Pavlát připomněl, jak důležitý je pro něj stálý kontakt se studenty i akademickým prostředím vůbec. Prof. Zich zase přítomné ujistil, že i když si medaile velmi váží, rozhodně nepřestane "zlobit" a můžeme s ním i nadále počítat.

Atmosféra ceremoniálu byla neopakovatelná a s tichým povzdechem tak můžeme litovat, že Kongresové centrum VŠFS nebylo zaplněno.