section
Otevíráme nový obor - Sociologii!

Otevíráme nový obor - Sociologii!

15.07.2011

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci oboru Sociologie, který otevře v bakalářském studiu v prezenční i kombinované formě od září tohoto roku. Sociologie bude kmenovým oborem nově zřízené katedry sociologie na Fakultě sociálních studií. Tu povede prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., podle Web of Science nejcitovanější český sociolog, který od roku 2008 působí jako předseda Grantové agentury ČR.


Obor je zaměřen na obecné sociologické teorie, hlavní odvětvové sociologické disciplíny a na metody projektování a realizace sociologických výzkumů. Vedle toho zahrnuje výuku příbuzných společenských věd, např. základy filozofie, ekonomie, politologie a věcně relevantních disciplín jako je demografie a sociální statistika. Nedílnou součástí výuky je získání kompetencí nutných k vytváření výzkumných projektů a jejich realizaci, či k provádění odborných analýz a jejich interpretace pro různé společenské jevy a oblasti. Obor má pro pracovní uplatnění absolventů obrovský potenciál – umožňuje zajímavé uplatnění nejen ve správních či kulturních institucích, ale také v médiích, v oblasti personalistiky, v podnikové sféře, při řízení institucí, při vytváření sociálních analýz i při řešení konfliktů.
 

PDF Propagační letáček, 682 kB

Více informací k oboru včetně studijních plánů.
 

sociologie_light_box.jpg