Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
ENGLISH
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XX. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Anotace

Jednání konference bude probíhat v následujících sekcích:

Sekce A: Lidský kapitál z hlediska Průmyslu 4.0 a přechodu k ekonomice produktivních služeb

Sekce B: Reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění (vzdělání, zdravotní péče, penzijní pojištění ve vzájemných souvislostech)

Sekce C: Lidský kapitál v oblasti malého a středního podnikání

Sekce D: Změny v oblasti vzdělávacích služeb: Kvalita vzdělání a reakce na nové výzvy

 

20. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání bude zaměřen na analýzu problematiky vztahu teorie a praxe v dané oblasti, resp. na to, jak dosavadní bádání ovlivnilo reálný vývoj a jak by jej mohlo ovlivnit v budoucnu.

V úvodním vystoupení bude zhodnocena zkušenost z ohlasu předcházejících tří konferencí a monografií, které z nich vzešly. V návaznosti na to budou podrobeny analýze i některé bariéry, které brání užšímu propojení teorie a praxe.

Při přípravě konference (komunikaci s účastníky) se budeme snažit o to, aby do svých příspěvků zahrnuli i stručné hodnocení svých zkušeností z možnosti využití poznatků, ke kterým dospěli, případně jaké praktické využití svého výzkumu očekávají. Chceme tím zvýraznit dimenzi vztahu teorie a praxe v dané oblasti bádání v návaznosti na zaměření letošního ročníku konference.

V návaznosti na to se pokusíme odpovědět i na následující otázky:

  • Jaké jsou zkušenosti z možnosti propojení společenskovědního výzkumu s praxí?
  • Jakou roli sehrála věda a výzkum při přípravě těch částí programů politických stran, které se zaměřením konference souvisejí?
  • Jaké důsledky z toho vyplývají pro další vývoj naší společnosti?
  • Jak se tento vztah může vyvíjet do budoucna?
  • Kde jsou překážky na straně užšího propojení vědeckovýzkumné činnosti s tvorbou programů politických stran?
  • Jak hodnotit přístup k využívání poznatků vědy a výzkumu v případě jednotlivých stran?

Jednání konference se mohou se svými příspěvky zúčastnit i zájemci z řad studentů.

Součástí konference bude workshop, který proběhne od 15.00 hodin a na kterém bude diskutována problematika vztahu teorie a praxe, v návaznosti na to i obsah plánované monografie k dané problematice včetně případné účasti zájemců na jejím zpracování.

Konferenční jazyk

čeština

(c) 2003-2017 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace