section

Základní informace o doktorském studiu

 

Doktorské studium

program
studijní program / obortitulPra PRKV KVMost MO
Hospodářská politika a správa
(P6202)
Finance Ph.D.P+K--

PR - Praha,  KV - Karlovy Vary,  MO - Most

Pra - Praha,  KV - Karlovy Vary,  Most - Most

P - prezenční studium,  K - kombinované studium,  P+K - prezenční studium, kombinované studium

Oborová rada

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., předseda

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., garant oboru

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.

doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Témata a školitelé

Vypsaná témata a školitelé doktorského oboru Finance pro a. r. 2017/2018

MS Word Školitelé a témata 2017-2018, 24 kB