Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
ENGLISH
Konference
Finanční trhy
8. ročník mezinárodní vědecké konference
Finanční trhy zemí EU – současný stav a výhled
 

Konference

English

KATEDRA FINANCÍ Vysoké školy finanční a správní

uspořádá ve dnech 25. - 26. května 2017

8. mezinárodní konferenci VŠFS

„FINANČNÍ TRHY ZEMÍ EU – SOUČASNÝ STAV A VÝHLED“

Konference se zaměří na diskusi o současném stavu a perspektivách vývoje finančních trhů a v EU v celosvětovém kontextu procesů internacionalizace a globalizace.

Záštitu nad konferencí převzal člen bankovní rady ČNB Ing. Tomáš Nidetzký.

 

Tradičně počítáme se zaměřením konference na několik hlavních okruhů aktuálních teoretických a praktických problémů:

  • Aktuální tendence vývoje finančního trhu v EU
  • Současný vývoj regulace finančních trhů v EU a jejich dopad na ČR
  • Procesy integrace a dezintegrace ve světové ekonomice
  • Země V4 v optice integračních a globalizačních procesů
  • Potenciální dopady Brexitu na finanční trhy členských zemí EU
  • Aktuální tendence ve vývoji bankovnictví a pojišťovnictví v zemích EU
  • Analýzy infrastruktur finančních trhů v zemích EU

Využíváme této příležitosti ke sdělení všem účastníkům naší 7. mezinárodní konference o Finančních trzích, že byly podniknuty kroky k tomu, aby konference FT-2015 byla zařazena mezi konference evidované společností Thomson Reuters.

Příspěvky z konference FT-2017 budou opět uveřejněny ve sborníku, který bude odpovídat požadavkům na registraci ve Web of Science (Thomson Reuters).

Místo konání

Vysoká škola finanční a správní

Estonská 500, 101 00 Praha 10, Vršovice 
 

ODBORNÍ GESTOŘI

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. - hlavní garant
doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Organizační výbor

doc. RNDr. Petr Budínský, CSc – předseda

Členové:
doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Mgr. Martina Linhartová
Ing. Jitka Kaštánková
Lenka Pokorná

Vědecký výbor

doc. RNDr. Petr Budínský, CSc. – VŠFS, prorektor pro pedagogickou činnost, předseda vědeckého výboru

Členové:
Ing. Pavla Břečková, Ph.D. – VŠFS, Katedra řízení podniku a podnikové finance
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – VŠE, prorektor studijní a pedagogickou činnost
prof. UE dr.  hab. Małgorzata Dziembała - Uniwersytet Ekonomiczny w Kartowicach, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. – Universita Hradec Králové, Katedra ekonomie
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. – VŠFS, děkan Fakulty ekonomických studií
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. – VŠFS, prorektor pro vědu a vývoj
prof. Ing. Eva Horvátová, Ph.D. – Ekonomická universita v Bratislavě, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, vedúca katedry
prof. Ing. Božena Chovancová, CSc. - Ekonomická universita v Bratislavě, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií,
doc. Ing. Jana Kotlebová, Ph.D. – Ekonomická universita Bratislava, Katedra bankovnictví a mezinárodních financí, vedúca Oddělení meny a medzinárodných financií,
prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. – VŠB – Technická universita Ostrava, Katedra financí
prof. Ing. Petr Musílek, CSc. – VŠE – prorektor pro vědu a výzkum
doc. RNDr. Jarmila Radová, - VŠE, vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví
doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. – VŠFS , Katedra financí
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D – VŠFS, vedoucí Katedry financí
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek. – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, kierownik katedry  

Partneři

Partneři:

 

Kooperativa      Diamant klub

           

           

Mediální partneři:

    Bankovnictví    

(c) 2005-2017 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace