Aktivity

 

Doménou činnosti Centra je zapojení v domácích i zahraničních výzkumných projektech.

Pracovníci CESTA řešili 2 projekty GA ČR a 3 projekty pro MPSV ČR.
Aktuálně se podílíme na dvou projektech GA ČR:

  • Mezinárodní přenos šoků v rámci makrofinančních vazeb,
  • Pokrizová bankovní regulace a její dopad na ekonomickou aktivitu v malé exportně orientované ekonomice).

Tým CESTA aktuálně řeší projekt IGA

  • Ekonomie dlouhodobé péče.

Podstatným způsobem se podílejí pracovníci CESTA na projektu IGA

  • Financování veřejného sektoru a sociální politiky v 21. století.

Pracovníci Centra se v roce 2013 podílejí na projektech zpracovávaných pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb a pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

V oblasti zahraniční se přípravují projekty v rámci 7. RP, ve spolupráci s Oddělením vědy a výzkumu jsou podávány další žádosti o dotaci na projekty (např. workshop European Science Foundation, Visegrad Strategic Program) a je vyvíjena řada dalších aktivit (práce na přípravě projektů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Výsledky výzkumné práce jsou prezentovány na zahraničních i domácích konferencích a publikovány v časopisech odpovídajících kritériím akreditační komise.